Εργαστήριο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών...

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α.Π. ………….

Ημερομηνία 21/1./2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΔΕ -ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 
«Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση στην Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων» (ΔΠΑΕΟ) ΣΠΑ 105

ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΠΑΕΟ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (01-04-2020 με 31-05-2020) (βλ. Οδηγίες) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 42 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (22 σε ιδιωτικό και 20 σε δημόσιο τομέα). Hτοποθέτηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα γίνει με βάση την σειρά κατάταξης.

Η πρακτική άσκηση είναι Επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό (ΔΠΑ 100) και συμβάλλει με πέντε (5) πιστωτικές ομάδες (ΕCTS) στη λήψη του πτυχίου.

Ο αριθμός των ωρών άσκησης ανέρχεται στις 160 ώρες, οι οποίες υλοποιούνται μέσα σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες. Για την υλοποίηση του προγράμματος των 160 ωρών, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποχρεούται να ακολουθήσει το ωρολόγιο πρόγραμμα του φορέα στον οποίο ασκείται.

Η αμοιβή για τον φοιτητή ανέρχεται στα 460€ για όλο το διάστημα.

Η άσκηση μπορεί να αφορά:

(α) το ευρύτερο πεδίο της Ειδικής Αγωγής (παιδιά με υπερκινητικότητα,

(β) την ενίσχυση μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο

Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών

Γίνονται δεκτοί/-ές φοιτητές και φοιτήτριες από το 5° εξάμηνο σπουδών και άνω, με προτεραιότητα στους τεταρτοετείς και με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Προαπαιτούμενο κριτήριο για να κάνει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια αίτηση είναι να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα (είτε τον πρώτο συνδυασμό είτε τον δεύτερο):
  2. (α) Δύο μαθήματα με κωδικό Β05 και ένα από τα εξής δύο:
  3. «Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτοί) λόγου»(Β03 Π08) ή«Μάθηση και Διδασκαλία του γραπτού λόγου»(Β03 Π13)

(β)Ένα μάθημα με κωδικό Β05, ένα από τα εξής δύο: «Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου»(Β03 Π08) ή «Μάθηση και Διδασκαλία του γραπτού λόγου»(Β03 Π13) και το σεμινάριο Α08 Σ02 (ο συνδυασμός αυτός αφορά όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα),

 

Μοριοδότηση: Ο αριθμός των μορίων σε αυτό το κριτήριο ισούται με το άθροισμα της βαθμολογίας τους στα τρία αυτά μαθήματα ( λ.χ. 8,5 + 7,5 + 8= 24)

  1. Επιπλέον, προσμετράται ως προσόν (εάν υπάρχει) η βεβαιωμένη εθελοντική προσφορά εργασίας σε συναφή πεδία ή φορείς.

Μοριοδότηση: 10 μόρια.

Συνοπτικά, ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για την επιλογή των φοιτητών είναι ο ακόλουθος: Μ + Π

όπου:

α) Μ= Το άθροισμα της βαθμολογίας τους στα τρία μαθήματα όπως αυτά ορίζονται στο παραπάνω προαπαιτούμενο κριτήριο 1.

β) Π= η μοριοδότηση όπως αυτή ορίζεται στο παραπάνω προαιρετικό κριτήριο 2.

Κατά συνέπεια, τα λιγότερα μόρια που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς είναι 15 (3 μαθήματα X 5/10) και τα περισσότερα 40 (3 X 10/10 +10). Οι θέσεις κατανέμονται στους φοιτητές με τα περισσότερα μόρια (και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μαθησιακές δυσκολίες ή ελληνικά ως Γ2).

Σε περίπτωση που δύο φοιτητές διεκδικούν μία θέση και έχουν το ίδιο σύνολο μορίων, επικρατεί:

(α) για την κατεύθυνση των μαθησιακών δυσκολιών όποιος έχει την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα Β05 και

(β) για την άλλη κατεύθυνση (ελληνικά ως Γ2) όποιος έχει την υψηλότερη βαθμολογία στο Α08 Σ02.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προκρίνεται εκείνος/η που βρίσκεται στο τέταρτο έτος σπουδών έναντι του τριτοετούς φοιτητή.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

(α) να επιλέξουν το μάθημα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος επιλογής των μαθημάτων του Τμήματος και

(β) στη συνέχεια να καταθέσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μια αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα τη σχετική με την ΠΑ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κ. Τραγουλιά (e.tragoulia@edc.uoc.gr). Η αίτηση αυτή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγραφή. Εάν δεν υπάρχει, δε θα ληφθεί υπόψη η επιλογή του μαθήματος στην πλατφόρμα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 λήξη προθεσμίας αποστολής μηνύματος 13.00μμ) για υλοποίηση άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο).

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα μέλη της Επ. Επιτροπής, κ.κ. Η. Κουρκούτα (Επ. Υπεύθυνο),  Α.Χατζηδάκη και Ε. Τραγουλιά. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν με λίστα όπου θα αναφέρεται το ΑΜ του Φοιτητή. Αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του τμήματος και έξω από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές δικαιούνται να προβούν σε ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ  τα αποτελέσματα του ελέγχου των ενστάσεων ανακοινώνονται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Επιλογής

 

Η. Κουρκούτα

Α. Χατζηδάκη

Ε. Τραγουλιά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Είσοδος

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.