Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΠΡΟΣ: τους δικαιούχους μετεγγραφής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

ΠΡΟΣ: τους δικαιούχους μετεγγραφής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας  και Θρησκευμάτων της 3ης/11/2017 καλούνται όσοι αιτήθηκαν  τη μετεγγραφή τους στο Τμήμα μας και περιέχονται στους πίνακες των δικαιούχων να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Από Δεύτερα 6 Νοεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

Κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00π.μ-13.00μ.μ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Τηλ. : 28310 77594-5, 77634
Fax: 28310 77596
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr
URL: http://www.edc.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Γραμματεία – κτίριο Γ1
Πανεπιστημιούπολη Γάλος

74 100 Ρέθυμνο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα καταθέσετε στη Γραμματεία εσείς οι ίδιοι ή κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, και είναι τα παρακάτω:

Α) Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μετεγγραφές.

 

Β) Στην συνέχεια και μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών σας  εάν γίνεστε δεκτός για την εγγραφή σας στο Τμήμα θα σας ζητηθεί να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή σας  από το Τμήμα προέλευσης. Επιπροσθέτως θα πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης:  

1.      Αίτησηεγγραφής

2.      Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

3.      Υπεύθυνη δήλωσηστην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Επίσης θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής στο Τμήμα προέλευσης ή να προσκομίσετε Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτούσατε.

  1. Φωτοτυπία (απλή) της αστυνομικής σας ταυτότητας.

5.      Τα αγόρια, που θα χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία καιΠιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

6.      Το Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

7.      Κάποιο αποδεικτικό του αριθμούΑΜΚΑ (έστω φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας)

Σημείωση: τα έντυπα της Αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ένδειξη ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά την εγγραφή σας θα πάρετε από τη Γραμματεία το Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων το οποίο θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία, αν όχι με την εγγραφή σας, το αργότερο εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί. Στο έντυπο αυτό δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας.

Προσοχή : από το επόμενο εξάμηνο τη δήλωση των μαθημάτων  θα την κάνετε εσείς οι ίδιοι ηλεκτρονικά μέσω Student Web.

Επιγραμματικά, το StudentWeb είναι ένας δικτυακός τόπος όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων 

  • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων  τους κάθε εξάμηνο
  • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί, και
  • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διαδικασία επιλογής/παραλαβής δωρεάν συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω της αρμόδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/).. Πληροφορίες θα σας κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματός μας όταν αποστέλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την εγγραφή σας, θα πάρετε από τη Γραμματεία Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), ένα έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, και, τα αγόρια,  μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Θα χρειαστεί στη συνέχεια να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας.

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Π.Κ.

Σίτιση / Στέγαση

Για πληροφορίες που αφορούν σε θέματα δωρεάν σίτισης / στέγασης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κτίριο Διοίκησης Β, τηλ 28310-77947, και 28310 77729). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας:

http://www.uoc.gr/
[Σπουδές  à Υποστήριξη Σπουδών  à Φοιτητική Μέριμνα  à Σίτιση, Στέγαση, ..]

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος καθώς και τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://skf.uoc.gr/

Θα θέλαμε, επίσης, να σας επισημάνουμε και τα εξής:

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τα προσφερόμενα μαθήματα, τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον τρόπο υπολογισμού του Μέσου Όρου βαθμολογίας, τις δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας. Εκεί θα βρείτε και απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.    
Ο Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ένδειξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ.
Όσον αφορά στη λειτουργία της Γραμματείας, σημειώστε ότι:

  • Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00.
  • Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω StudentWeb. Τα πιστοποιητικά τα παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία την επόμενη εργάσιμη μέρα. Δεν γίνεται ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών.
  • Σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία της Γραμματείας με τους φοιτητές του Τμήματος γίνεται μέσω e-mail. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την θυρίδα σας στο edc.uoc.gr. Έχετε υπόψη σας ότι στα μηνύματα που φτάνουν στη θυρίδα της Γραμματείας, δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα, ακόμα και όταν η διεύθυνσή του είναι στο edc.uoc.gr. Για τον λόγο αυτόν  κρίνεται απαραίτητο, κάθε φορά που θα απευθύνεστε στη Γραμματεία μέσω e-mail, να αναφέρετε το όνομα σας.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Καλώς ήρθατε στο Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Είσοδος

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.