Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634
Fax: 2831077596
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Εργαστήριο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών...

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Γενική Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), ένα από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 με το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96), και έχει ως βασικούς στόχους :

 • Να ερευνά και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.
 • Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.
 • Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα.
 • Να παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών.

Προσωπικό εργαστηρίου:

Αργυρούδη Μαρία ΕΤΕΠ  m.argyroudi@edc.uoc.gr 28310 77583

Μεταξά Κωνσταντίνα ΕΤΕΠ kmetaxa@edc.uoc.gr 28310 77687

Πετράκη Κυριακή ΕΤΕΠ kpetr@edc.uoc.gr 28310 77604

 

Τηλέφωνο: 28310 77605

WebSite: www.ediamme.uoc.gr

Αναλυτική περιγραφή εργαστηρίου:

Στοιχεία

Ελληνικά

Αγγλικά

Ονομασία Εργαστηρίου

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Centre for Intercultural and Migration Studies (CIMIS)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

74100 Ρέθυμνο

Τηλ. 28310 77605

Fax. 28310 77636

www.ediamme.edc.uoc.gr

University of Crete

University Campus Gallou

74100 Rethymno

Tel. ++30 28310 77605

Fax. ++30 28310 77636

www.ediamme.edc.uoc.gr

 

ΦΕΚ  Ίδρυσης

Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96)

 

       -

Στόχοι Εργαστηρίου

-Να ερευνά και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.

-Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.

-Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα.

-Να παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών.

The Centre aims at

-Investigating and promoting educational issues relating to the Diaspora Greeks taking into consideration the local socio-economic, political, cultural and educational context

-Investigating and promoting educational issues relating to repatriated Greeks and immigrants in Greece, taking into consideration the socio-economic, political, cultural and educational context in Greece

-Providing education and  further training to teachers of Greek as a Second Language either in Greece or in various countries abroad

-Designing and producing teaching material for Greek as a Second Language for all the aforementioned student populations (books, CDs, CD-ROMS, elearning environments)

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

-μελέτη θεμάτων μετανάστευσης από και προς την Ελλάδα

-μελέτη θεμάτων ελληνικής διασποράς

-δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού

Immigration issues (to and from Greece)

Issues related to the Greek Diaspora

Teaching Greek as  a Second/ Foreign Language

Teaching Greek History and Culture to Diaspora Greeks

Διευθυντής Εργαστηρίου(ονοματεπώνυμο και ιδιότητα)

Ασπασία Χατζηδάκη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.

Aspasia Chatzidaki

Associate Professor

Department of Primary Education

Διοικητικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίου

 

 

 • Πετράκη Κυριακή, Υπ. Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
 • Κελαϊδή Χρυσούλα, Γραμματέας
 • Μεταξά Κωνσταντίνα, Γραφίστας
 • Kyriaki Petraki, Ph.D. candidate,
 • Chrysoula Kelaidi, secretary
 • Konstantina Metaxa, graphic designer

Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου (τρέχοντα ή ολοκληρωμένα)

(τίτλος προγράμματος και συνοπτική περιγραφή του)

1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα (1995-1997)

Επιμορφωτικό πρόγραμμα

2. Ερευνητικό πρόγραμμα  για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Βέλγιο και την Γαλλία (1995-1997)
3. Πρόγραμμα Παραγωγής Διαπολιτισμικού και Γλωσσικού Υλικού (Comenius project)- 1995-96 Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα

4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης Κινητών Εργαστηρίων Μάθησης με συντονιστή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Έσσης στην Γερμανία.

5. Πρόγραμμα EΠΕΑΕΚ "Παιδεία Ομογενών" (1997-2008)

Το πρόγραμμα στόχευε:

 • Στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων Ιστορίας και πολιτισμού στο εξωτερικό
 • Στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών της διασποράς πάνω σε θέματα διδακτικής της Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων.

(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?lang=el)

6. Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της (έχει ολοκληρωθεί)

7. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» (2011- 2014)

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξ αποστάσεως συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων Ιστορίας και πολιτισμού στο εξωτερικό (http://www.ediamme.edc.uoc.gr/ellinoglossi/index.php/el/)

1. Teaching Greek as a Second Language to repatriated and immigrant students in Greece. Teacher-training program (1995-1997)

2. Research program on Greek-language education in Belgium and France (1995-97)

3. Production of Intercultural and Linguistic Material (Comenius Project;  a cooperation between Belgium, Germany, Greece and United Kingdom)

4. Participation in the Mobile Centres of Learning Project (coordination: Essen Pedagogical institute, Germany)

5.’Greek Education abroad’’ Project (1997-2008)

The project aimed at:

 • Producing educational material for the teaching of Greek as  a Second/ Foreign language and the teaching of Greek History and Culture to Diaspora Greeks
 • Training teachers working in various countries on issues related to teaching of Greek as  a Second/ Foreign language
 • Building networks and data bases relating to Greek education abroad.

(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?lang=el)

6. ‘’A survey of Greek-language education abroad until 2010 and its prospects’’

7. ‘’Greek-language intercultural education in the Diaspora’’ (2011- 2014)

The project aims at the development of a web-based e-learning environment for the teaching of Greek as a Second language and the teaching of Greek history and culture (http://www.ediamme.edc.uoc.gr/ellinoglossi/index.php/el/)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.