Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634
Fax: 2831077596
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Εργαστήριο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών...

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γενική Περιγραφή:

 • τη μελέτη και την έρευνα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση, θεωρητικά εδραιωμένη, ώστε να συμβάλει στην παραγωγή νέας γνώσης γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις της λογοτεχνίας και  των προσεγγίσεών της και την πολυδιάστατη υφή της ελληνικής γλώσσας, 
 • την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα βελτιώνουν το επίπεδο των φοιτητών/φοιτητριών και θα τους εξοικειώνουν με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του δασκάλου-ερευνητή. Θα ενημερώνει και θα εξοικειώνει τόσο τους φοιτητές όσο και τους εκπαιδευτικούς της πράξης σε εκπαιδευτικά θέματα και καινοτόμους δραστηριότητες οι οποίες συντελούνται σε διεθνές επίπεδο.
 • Η εκπαιδευτική λειτουργία ανήκει, επίσης, στις άμεσες προτεραιότητες του Εργαστηρίου: Το Εργαστήριο παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική λειτουργία. Αναμένεται, λοιπόν, να λειτουργεί ως «Πυρήνας» εμβάθυνσης σε θέματα γλώσσας και λογοτεχνίας που έχουν άμεση σχέση με τις εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού, των πολιτισμών της Μεσογειακής Λεκάνης, των Βαλκανίων και των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, καθώς και την παρουσία τους στη σχολική τάξη. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η συνεργασία με έγκυρα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Institut International Charles Perrault (για την έρευνα και τη μελέτη της φιλαναγνωσίας και του παιδικού βιβλίου), το Institut der Jugendbuchforschung του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, το Homerton College του Πανεπιστημίου του Cambridge, το Institut des recherches homeriques της Grenoble (που ερευνά τις ομηρικές διασκευές και τη χρήση του μύθου στην εκπαίδευση), Akademie fuer die Lehrrervorbildung in Weilburg (Κρατίδιο Έσσης Γερμανίας, ως και το Jugendliteraturzentrum του Πανεπιστημίου του Μονάχου.
 • Στην Κρήτη, επίσης υπάρχει ένα δίκτυο πνευματικών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται ήδη ο Τομέας Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών και με τα οποία προβλέπεται να αναπτύξει το Εργαστήριο περαιτέρω συνεργασία σε επίπεδο έρευνας και επιμόρφωσης. Οι φορείς αυτοί είναι:  Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κέντρο Μελέτης Κρητικής Λογοτεχνίας, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος», Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, Βιβλιοθήκη «Γ. Ν.  Δουνδουλάκης», Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Γενικά .Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ),  Ηρακλείου και Ρεθύμνης, Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Βιβλιοθήκη Νεαπόλεως «Λιλή Ζωγράφου».

 

Προσωπικό εργαστηρίου:

Νικόλαος Ε. Παπαδογιανάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλώσσας

Τηλέμαχος Μουδατσάκις, Ομότιμος Καθηγητής Θεατρολογίας

Αλεξάνδρα Ζερβού, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας και Παιδικής Λογοτεχνίας

Ελπινίκη Νικολουδάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Παιδικής Λογοτεχνίας

Πέτρος Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας της Παιδείας

Παρασκευή Θώμου, Λέκτορας Γλωσσολογίας

 

Email:

Τηλέφωνο:

WebSite:

 

Αναλυτική περιγραφή εργαστηρίου:

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

Ξεκινώντας από την αντίληψη ότι οι έννοιες «εκπαίδευση», «γλώσσα», «λογοτεχνία» ανήκουν στη γνωστική περιοχή του «πολιτισμού», το Εργαστήριο έχει ως σκοπό τη μελέτη και το σχεδιασμό καινοτόμων πολιτιστικών δράσεων που έχουν ως αποδέκτη το παιδί και αναπτύσσονται εντός και εκτός του σχολείου.

Ειδικότερα, αντικείμενο ερευνών του είναι:

 1. Η διδασκαλία των γλωσσικών και ανθρωπιστικών μαθημάτων και ο εμπλουτισμός τους μέσω του θεάτρου, του θεατρικού παιχνιδιού, της λογοτεχνίας, ακόμα και του φιλοσοφικού λόγου. Μην ξεχνούμε ότι φιλόσοφοι, όπως o Wittgenstein, ο Benjamin, ο Gramsi κ.ά έγραφαν κείμενα ειδικά για παιδιά.
 2. Η μελέτη των πολιτιστικών προϊόντων που απευθύνονται στο παιδί, όπως π.χ. η εικόνα ή το βιβλίο (σχολικό-εξωσχολικό-παρασχολικό) και η χρήση τους στο σχολείο.
 3. Ο σχεδιασμός καινοτόμων δράσεων εντός του σχολείου για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την επαφή με το έργο τέχνης.
 4. Η προετοιμασία, η εκπαίδευση και η εν γένει ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια των αυριανών εκπαιδευτικών γύρω από τις πολιτιστικές δράσεις.
 5. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 6. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 7. Η διεξαγωγή και η εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στο ερευνητικό πεδίο της γλώσσας και της λογοτεχνίας και έχουν ως σημείο αναφοράς τον ελληνικό, τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο.
 8. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 9. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 10. Η προκήρυξη λογοτεχνικών διαγωνισμών
 11. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς" (Α' 53).
 12. Η οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικών αρχείων, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων.
 13. Η έκδοση βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρακτικών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Εργαστηρίου αυτού.
 14. Η ανάληψη κάθε επιστημονικής πρωτοβουλίας που θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει το ερευνητικό έργο του Τμήματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.