Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634
Fax: 2831077596
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Εργαστήριο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών...

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης - Σύστημα διαχείρισης μαθημάτων

 

   Α' Τομέας  
Εισαγωγή στην Δια Βίου Μάθηση  Α1201
Διαδίκτυο Εκπαίδευση και Κοινωνία   Α12Π03
Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση   Α12Σ04
Σύγχρονες Τάσεις της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας  
     
 Ζήτήματα διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  Α08 Σ02
  Ατομικές διαφορές, δεύτερη ή ξένη γλώσσα, διγλωσσία, η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση, κατάκτηση , H Επικοινωνιακή προσέγγιση , Μέθοδος-Προσέγγιση-Διδακτικός σχεδιασμός , Ελληνικά ως Γ2 και Γνωστικά αντικείμενα  
     
Διπολιτισμικές/διγλωσσικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: σχεδιασμός και παραγωγή διδακτικού υλικού  Α06 Σ03
  Δεύτερη ή Ξένη γλώσσα, η διγλωσσία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα, Βιβλιογαρφία για Διγλωσσία-Διαπολιτισμική  
     
Διπολιτισμικές, διγλωσσικές και διαπολιτισμικές Διαστάσεις της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Σχεδιασμός και παραγωγή διδακτικού υλικού  Α06 Σ03
  H Ελληνική στη Διασπορα, H Επικοινωνιακή προσέγγιση, Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση, Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός, H ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, Επικοινωνιακές δραστηριότητες  
     
Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου: από την αυτόνομη Κρήτη στην ελεύθερη Ελλάδα.  Διδάσκων: Χουρδάκης Α.   Α10Π06
  Πληροφορίες μαθήματος  
     
Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΣΠ).   Διδάσκουσα: Καλογιαννάκη Π. Α1Π02
  Πληροφορίες μαθήματος  
     
 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.  Διδάσκουσα: Καλογιαννάκη Π.  Α14Π02
   Πληροφορίες μαθήματος

    Β' Τομέας  
     
Σεμινάριο:  Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας Β01Π03
  Περίγραμμα μαθήματος  
 

Εργασίες Σεμιναρίου

 
     
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη ΙΙ. Περίγραμμμα Μαθήματος Β03Π02
     
Ψυχοπαιδαγωγική Παιδιών με Διαταραχές Συμπεριφοράς ΒΟ5Π06
  Οδηγίες  
  Εκφοβισμός, Προβληματική Συμπεριφορά [5-2013] , Παραβατικότητα  
     
  Ψυχοπαιδαγωγική Παιδιών με Ιδιαίτερες Ανάγκες/Δυσκολίες  ΒΟ5Π10
  Ψυχοπαιδαγωγική-Βασικές Σημειώσεις 2013-14  , Οδηγίες-Ύλη 2013-14  
  Κακοποιημένα παιδιά και ΕΕΑ , Ένταξη /ενσωμάτωση  
  Αυτισμός Ημερίδα, Αυτισμός 1, Αυτισμός 2, Ένταξη Βασικές Αρχές,  
  Υπερκινητικό Παιδί, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Κώφωση,  
  Ειδικές Εκπαιδευτικές ΑνάγκεςΧρόνιες Ασθένειες, Τύφλωση , Νοητική καθυστέρηση , Asperger-Αυτισμός  
   Οδηγίες  
     
Σχολική Κοινωνική Ένταξη Παιδιών με Ιδιαίτερες Δυσκολιές. Β05Σ07
  Αρχεία: 1 , Οδηγίες Εργασίας Σεμιναρίου  
     
Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα    
 B06Π01Y
  -Έρευνα-Δράση Ψ.Ε. 2006-2007  
  -Οργάνωση βιβλιογραφίας Ψ.Ε. 2006-2007  
  -Στάδια και Δειγματοληψία Ψ.Ε. 2006-2007  
  -Ταξινομικά κριτήρια Ψ.Ε. 2006-2007  
  -Σημειώσεις Α’ προόδου 2006-2007  
  -Σημειώσεις Β’ προόδου 2006-2007  
  -Ερωτηματολόγιο 2006-2007  
  -Μέθοδοι-Τεχνικές Ψ.Ε. 2006-2007  
  -Αποτελέσματα 2ης προόδου  
     
Διαταραχές της Μάθησης Β0508
  Εξεταστέα 'Υλη Μαθήματος  
  Περίγραμμα  Χειμερινό 2012  
  Περιεχόμενο για μελέτη  
  Μουζάκη ΑναγνΔυσκολίες, ΜπότσαρηΤομΑ, ΠαντελιάδουΤευχΑ,  
  ΠαντελιάδουΤευχΓ, ΑναστασίουΔιαγνΠροσεγγ, ΑναστασίουΑνταπΠαρεμβ ,  
  ΜουζάκηΔυσορθογραφία, Βλασσοπούλου  
  Περιεχόμενο για διδακτικές εφαρμογές (ΣΠΑ IV)  
  ΠαντελιάδουΤευχΒ, ΠαντελιάδουΤευχΓ,  
  ΠαντελιάδουΔευτεροβ, ΑναλυτΠρογρ , ΜπότσαρηΕισαγΕπιμ,  
  ΜπότσαρηΤομΑ, ΠόρποδαςΜΔ2005, ΠόρποδαςΜΔ2003,  
  Σχέδια Μαθημάτων, Λέξεις, Εικόνες, ΔιάφοραΦύλλαΕργ.  
     
Ψυχοπαιδαγωγική της ανάγνωσης: Δυσκολίες στη μάθησή της Β05Π11
  Περίγραμμα μαθήματος και εξεταστέα ύλη  
  Προαιρετική προσθετική εργασία  
     
Αναγνωστικές Δυσκολίες: Ανίχνευση και Διάγνωση" Β06Π11
  Ύλη για την εξέταση του μαθήματος  
  Οδηγίες Εξετάσεων  
  Προαιρετική προσθετική εργασία  
     
Σεμινάριο:  Νοημοσύνη και Νοητική Υστέρηση: Θεωρίες & Μέσα
Αξιολόγησης.  Διδάσκουσα: Μουζάκη ΑγγελικήΠερίγραμμα μαθήματος      
 

  Γ' Τομέας  
Σχολικά εγχειρίδια.  Εξεταστέα Ύλη Γ01Π04
     
 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Γ02Π01Υ
  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία  
     
 Τα Ψηφιακά μέσα , η Κινούμενη εικόνα και η Εκπαιδευτική Διαδικασία . Γ03Π09
   Αρχεία: Παρουσίαση A  ,  Προσθετική 1 , 2        
   Τελική Εργασία-Βιβλιογραφία/Ύλη  
     
Πολυγραμματισμός/Συμβολικές Αναπαραστάσεις, Υπερμεσικά Εργαλεία και διδακτικά σενάρια Γ03Π05
   Αρχεία: Παρουσίαση Α Παρουσίαση Β  
     
Bιώσιμη Aνάπτυξη και Kλιματική Aλλαγή (Μακράκης Β.)  
  Αρχεία: Παιδαγωγικό υλικό - Βιβλιογραφία  
     
Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας στο νέο-ελληνικό δημοτικό σχολείο:  1 Γ0202Π
     
Εσωτερική διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας (Σεμινάριο.):  1εισήγηση Γ0205Σ
     
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης:  Υλικό Γ0204-Π
     
Εναλλακτικές χρήσεις Ο-Α μέσων διδασκαλίας και μάθησης με απλά υλικά: Υλικό Γ03Σ01
     
Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Διδακτική των μέσων και ικανότητα επιδέξιου χειρισμού των μέσων πληροφορίας και επικοινωνίας.  (Ιωάννης Ν. Κανακης): Άρθρο  

   Δ' Τομέας  
     
Νικολουδάκη Ελπινικη  
  Ερωφίλη , Shakespear - Χορτάτζης - Κορνάρος ,   Παιδεία Ομογενών - Ο Μύθος της Ελένης   ,  Ευρωπαϊκή & Νεοελληνική Λογοτεχνία  , Ρωμαίος και Ιουλιέτα  , Σχόλια για Ρωμαίο και Ιουλιέτα , Χορικά Ερωφίλης- ελληνικά , Χορτάτσης - Αφιέρωμα Καθημερινής  
     

 

Παιδική Λογοτεχνία: Στοιχεία της θεωρίας, της ποιητικής και της ιστορίας της   Δ01Π03Υ
  -Bιβλιοπαρουσίαση: Αρχεία: 1  
  -Λογοτεχνία παιδιών/ενηλίκων.  Αρχεία: 1  
  -Ιστορία Παιδικής Λογοτεχνίας.  Αρχεία: 1 2 3 4  
  -Πηνελόπη Δέλτα, Παραμύθι χωρίς όνομα.

   Αρχεία:  1 2 3 4, 5, 6, 7

 
  -Διδασκαλία του Λογοτεχνικού Βιβλίου  
    Άρθρα για τη διδασκαλία του Μυθιστορήματος. Αρχεία: 1  
    Άρθρα για το Γ' Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον. Αρχεία: 1  
  -Άλκη Ζέη, Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου:  
 

 «Ο τρελός με τις πιτζάμες». Αρχεία:  1, 2, 3, 4, 5

 
   «Ο περίπατος της πεθαμένης γιαγιάς».

 Αρχεία:   1, 2, 3, 4

 
  -Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων:  
   «Το τσάι των τρελών» . Αρχεία: 1  
   «Συνοπτικη αναδιήγηση».  Αρχεία: 1  
  -Μες τον καθρέφτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί.

«Χόμπτυ Ντάμπυ». Αρχεία: 1

 
  -Η ανάγνωση των παραμυθιών. Αρχεία:   1  
  - Ζερβού Αλεξάνδρα.   "Τόπος Αλλού"  
  - Μισέλ Τουρνιέ. "Ο Παρασκευάς ή η Πρωτόγονη Ζωή"  
     
  Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος Δ01Π06Υ
  Αρχεία: 1, 2, 3, 4, 5  
     
  Η Αρπαγή της Ευρώπης και (επί) κληση του ξένου  Δ02Π01 Υ
   Αρχεία:    Βιβλίο  
  O Αρχαίος Μύθος και η «Στρατευμένη» Ποίηση τoυ Καιρού μας  
  Ο φιλόμυθος Ρίτσος και οι αρχαίοι: Επαναλήψεις και κατοπτρισμοί  
  Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Συνανάγνωση και πνευματική ενηλικίωση  
  Το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών ως χώρος συνάντησης της ιστορίας και της λογοτεχνίας ενός τόπου  
  Η συμβολή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην παιδική λογοτεχνία. Τα οικογενειακά διηγήματα.  


Δείτε όλα τα αρχεία εδώ (Box Cloud).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.