Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634
Fax: 2831077596
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Εργαστήριο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών...

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ       Μάθηση και Διδασκαλία του Γραπτού Λόγου με έμφαση στην γραπτή έκφραση
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Τμήμα                                                   ispantid@edc.uoc.gr , ispantid@uoc.gr
Δημοτικής Εκπαίδευσης                                                        
Πανεπιστήμιο Κρήτης                                                             Tel. +30 28310 77617
Γάλλος, Ρέθυμνο 74100                                                         Fax +30 28310 77596
 
ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
 • Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1993).
 • Πτυχιούχος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (1989-1991).
 • Πτυχιούχος της  Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας (1979-1981).

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ –ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2011- Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2012- Σύμβουλος του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2011-2012 Διευθυντής του Β’ τομέα ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2011- 2013 Αντιπρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2003 –2011  Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2009 -2010 και 2011-12 Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • 2002-2003 Εντεταλμένος Επίκ. καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 1999-2002 Διδάσκων (407/80), ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 4/4/2003-20/10/2003: Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 1983 – 2003:  Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • 2000- 4/4/2003: Αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Τμήμα της Ειδικής Αγωγής.
 • 2001- 2002: Εκπρόσωπος της Ελλάδας, ορισμένος από το Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο, στο πρόγραμμα SEN-IST –NET του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας».

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ψυχοπαιδαγωγική του γραπτού λόγου
 • Διάγνωση- Αντιμετώπιση και Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολίων του γραπτού λόγου
 • Σχεδιασμός  ανάπτυξη  και αξιολόγηση μαθησιακών περιβαλλόντων  γραπτού  λόγου
 • Μόρφωση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 • Κριτικός γραμματισμός
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταγνωσιακών δεξιο΄τητων γραποτύ λόγου
 • Σχεδιασμός διαδικτυακών κοινωνιογνωσιακών  περιβαλλόντων μάθησης γραπτού λόγου

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Προπτυχιακά μαθήματα
  • «Μάθηση και διδασκαλία της γραπτής έκφρασης με χρήση πολυμέσων»
  • «Μάθηση και διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου»
  • «Μαθησιακές δυσκολίες της παραγωγής του γραπτού λόγου»
  • «Μάθηση και διδασκαλία της πρώτης γραφής και ανάγνωσης»
  • «Σχολική Πρακτική Άσκηση Β» (ΣΠΑ Β)
  • «Σχολική Πρακτική ΙΙΙ»
  • «Μαθησιακές δυσκολίες: μέθοδοι διάγνωσης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης»
  • «Μάθηση και διδασκαλία των δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου με τη χρήση υπολογιστών»
  • «Σχολική Πρακτική Ι»
  • «Ψυχοπαιδαγωγική του ατόμου με γλωσσικές διαταραχές, γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες- Ο ρόλος των υπολογιστών» 
 • Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κρήτης
  • «Ψυχοπαιδαγωγική της γραπτής έκφρασης»
  • «Η Πληροφορική στη διδακτική διαδικασία του δημοτικού σχολείου
  • «Αναλυτικά Προγράμματα – Διδακτική Μεθοδολογία
  • «Μαθησιακά προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου»
 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ)
  • “Μαθησιακές Δυσκολίες & Πληροφορική” και “Πληροφορική στην Εκπαίδευση”
  • Ακαδημαϊκή & Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης:
  • “Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας” (1998-2001)
  • “Ψυχολογία της γραπτής έκφρασης: Αντιμετώπιση των δυσκολιών της γραπτής έκφρασης με και χωρίς τη βοήθεια του Υπολογιστή”,.
  • «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Γλωσσοθεραπεία» και «Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του γνωστικού αντικειμένου «Προβλήματα γραπτού λόγου
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Γλωσσοθεραπεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του γνωστικού αντικειμένου «Προβλήματα γραπτού λόγου
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Διδάσκων του γνωστικού αντικειμένου «Διδακτικά Μοντέλα και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός»
  • Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ): «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Αυτοδύναμη διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 61: Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση
  • Διαλέξεις με θέματα α) Ανάπτυξη μεταγνωσιακών δεξιοτήτων για την παραγωγή γραπτού λόγου και β) Διάγνωση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση για τις Δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου  με τη χρήση ΤΠΕ στο Τομεακό μάθημα Ειδίκευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου της Κρήτης
  • Διαλέξεις με θέματα α) Σχεδιάζοντας πολυμεσικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου και β) Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" του ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας 

 
ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.