Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634
Fax: 2831077596
E-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Εργαστήριο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών...

Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο...

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκαινιάζει φέτος το θεσμό «Ημέρες...

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)...

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου...

Mουσείο Αρβελέρ- εγκαίνια

ΤΟΜΕΙΣ

 

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος προσδιορίζεται καταρχάς από την ύπαρξη πέντε Τομέων, οι οποίοι θεραπεύουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και μελετούν από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές και πεδία το φαινόμενο της εκπαίδευσης (ΦΕΚ 474/24-6-1994). Οι τομείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

Τομέας Α΄: Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας

Αντικείμενο του Τομέα είναι το φαινόμενο της Παιδείας στην ιστορικοκοινωνική του εξέλιξη και όλες οι σύγχρονες θεωρητικές του διατάξεις, ιδίως δε:

- Η διαχρονική εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης και η συνάρτηση του φαινομένου με τις ιστορικοκοινωνικές εξελίξεις και συγκυρίες

- Η διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τα λοιπά υποσυστήματα, (ανθρωποκοινωνικό και οικονομικό υποσύστημα, σύστημα απασχόλησης κ.τ.λ.) και οι αμοιβαίες επιδράσεις του ενός επί του άλλου,

- Η κοινωνική ένταξη του αναπτυσσόμενου ανθρώπου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και οι δυνατότητες του Κράτους Πρόνοιας,

- Η διαπολιτισμική διάσταση της αγωγής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και η συγκριτική πλευρά των διάφορων εκπαιδευτικών συστημάτων,

- Η οικονομία της εκπαίδευσης με όλες τις συναφείς επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα απασχόλησης.

 

Τομέας Β’: Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας

Αντικείμενο του Τομέα είναι η διδασκαλία και έρευνα ψυχολογικών όψεων της αγωγής και της εκπαίδευσης ατόμων με τυπική (ομαλή) εξέλιξη και ανάπτυξη αλλά και ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και η εισαγωγή των φοιτητών στις επιστημονικές μεθόδους έρευνας.

Ειδικότερα, σκοπός και αποστολή της κατεύθυνσης αυτής είναι η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης φοιτητών στις διαδικασίες τυπικής ανάπτυξης του παιδιού, της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και συναφών θεμάτων που επηρεάζουν την αλληλεπίδρασή των παραπάνω.

O B΄ τομέας προσφέρει μαθήματα και ευκαιρίες διερεύνησης θεμάτων τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

- Αναπτυξιακή ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου

- Γνωστική ψυχολογία

- Εκπαιδευτική ψυχολογία & Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα

- Ειδική Αγωγή

 

Toμέας Γ’: Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Αντικείμενο του Τομέα είναι η έννοια των curricula με τις προεκτάσεις τους και τις σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές τους διαστάσεις στη διδακτική πράξη:

- Η φύση, η μορφή, η θεωρία, η ανάπτυξη και η διαχρονική εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) με τις αντίστοιχες προεκτάσεις τους στα σχολικά συστήματα και στη διδακτική πράξη

- Η διασύνδεση των Α.Π. με τις εσωτερικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικοί σκοποί, διδακτικό υλικό, εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτική πράξη, δάσκαλος, μαθητής, κ.τ.λ.)

- Η «αρχιτεκτονική» της διδασκαλίας και ο λεπτομερής προγραμματισμός της εκπαιδευτικής γνώσης

- Τα διδακτικά συστήματα, τα μοντέλα, οι στρατηγικές και τα μέσα, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους για την εναρμόνιση της μάθησης με τη διδασκαλία

- Η φιλοσοφική και ψυχοπαιδαγωγική διερεύνηση, χρήση και διαχρονική εξέλιξη των μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Ο/Α, Η/Υ, πολυμέσα και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα).

 

Tομέας Δ’: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Αντικείμενο του Τομέα είναι η διδασκαλία και έρευνα θεμάτων τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

- η Νεοελληνική Γλώσσα και η διδασκαλία της

- η Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Παιδική Λογοτεχνία

- η Φιλοσοφία και η θρησκευτική παιδεία

- η Αισθητική - Φυσική και Μουσική Αγωγή

- η Ιστορία και η συνάρτησή της προς τη διδακτική πράξη

- η Κοινωνιολογία

 

Τομέας Ε’: Θετικών Επιστημών

Αντικείμενο του Τομέα είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις θετικές επιστήμες, η διδακτική των επιστημών, η πληροφορική και η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και, γενικότερα, η έρευνα και διδασκαλία στις θετικές επιστήμες με προσανατολισμό στη σύνδεση των θετικών επιστημών με την εκπαίδευση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου

kleisarx@edc.uoc.gr

ΔΑΣΤΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τμήματος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 ΡΕΘYΜΝΟ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077594, 2831077595, 2831077634

Fax: 2831077596
e-mail: gramptde@edc.uoc.gr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.